Curs Intensiu Agost


Reserva plaça pels 

Cursos Intensius,
I aprova la teòrica a la primera!
Agost: 12, 13 i 19 
Setembre (per confirmar) 


Totalment gratuïts.

Més Informació a 973275952, 973210103 o autoescolasitcar@gmail.com