Cursos Intensius : Juliol i Agost


Reserva plaça pels 
Cursos Intensius,
I aprova la teòrica a la primera!
Juliol: 3, 4, 5 
Agost: 16, 17, 20
Totalment gratuïts.

Més Informació a 973275952, 973210103 o autoescolasitcar@gmail.com